Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  čempė

Kasdienis lietuvių valstiečių apavas, dėvėtas iki XX a. vidurio. Čempės nertos vąšeliu iš storų pakulinių ar kanapinių siūlų. XIX a. – XX a. pr. jomis dažniausiai avėjo moterys ir vaikai. Dėl lengvumo ypač mėgo piemenys, o vasaros darbų metu – ir moterys. Vyrai jas avėjo ant autais apsuktos kojos, o moterys ir vaikai nešiojo su kojinėmis. XX a. antrame ketvirtyje čempės buvo gilesnės, be apyvarų ir dažniau avėtos tik troboje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, p. 301.

Šalutiniai terminai

čiulkė; makštas lietuvių kalba

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 4, p. 301.

treplis lietuvių kalba

Kaišiadorių muziejus, 2010 11 17.

čekė; čepkė; čepkis; čepukas; čybė; čyba; čiumkė; čiunkė; čiurkė; kadokas; lepė; loputė; paputė; valiuška

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

chempe (knitted slipper); čempė (knitted slipper): kind of sandal (slipper) worn by Lithuanian peasants till the middle of the 20th century. Hand-knitted of hemp and oakum yarn. anglų kalba