Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žagarės senojo miesto vieta (30333)

Unikalus objekto kodas: 30333.

Joniškio r. sav., Žagarės sen., Žagarė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.