Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žagarės piliakalnis II su gyvenviete (23859)

Unikalus objekto kodas: 23859 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro Žagarės piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis, vad. Raktuvės kalnu (5909), ir Žagarės piliakalnio II su gyvenviete gyvenvietė (23860).

Joniškio r. sav., Žagarės sen., Žagarė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Raktuvės kalnas lietuvių kalba

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.