Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žagarės piliakalnis su gyvenviete (23857)

Unikalus objekto kodas: 23857 (komplekso kodas). Kompleksą sudaro Žagarės piliakalnio su gyvenviete piliakalnis, vad. Žvelgaičio kalnu (2034), ir Žagarės piliakalnio su gyvenviete gyvenvietė (23858).

Joniškio r. sav., Žagarės sen., Žagarė.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Žvelgaičio kalnas lietuvių kalba

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.