Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įpilties kapinynas (5247)

Unikalus objekto kodas: 5247. Dar vad. Karių kapeliais, Maro kapeliais.

Rasta nedegintų mirusiųjų kapai su įkapėmis ir be jų, dauguma kapų suardyta ir sunaikinta kasant duobes, ariant.

Kretingos r. sav., Darbėnų sen., Senosios Įpilties k.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Šalutiniai terminai

Karių kapeliai lietuvių kalba

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Maro kapeliai lietuvių kalba

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.

Senosios Įpilties kapinynas

Kultūros vertybių registras, http://kvr.kpd.lt/heritage/.