Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  viržis

Pakinktų dalis, skirta padargui ar susiekimo priemonei traukti. Gaminami iš virvės, odos ar grandinės. Kinkant viržiai įveriami į pavalkus arba tvirtinami prie krūtindiržio (plėškių) ir užneriami už brankto galų.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

įnaras; pakanktė; pastaranga; pastaranka; pastarankas; strangas; valktis; viržė

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.