Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  balana

Plona sausos pušies ar beržo 0,7–1 m ilgio skala, naudota kambariui pašviesti. Žibinant balana buvo laikoma rankoje, kišama į sienos plyšį arba į tam tikrą prietaisą – žibinčių. Lietuvoje naudota iki XX a. pr., kai kur ir per Pirmąjį pasaulinį karą.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 476.

Šalutiniai terminai

derva

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

skala
skalas
skalda
skeliauda
skerla
skila
šakalys
švitas
žiburys

Termino atitikmuo užsienio kalba

splint; candle-fir; candlewood; fire-candle; lightwood; light wood; torchwood anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=lighting&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300180853 (žiūrėta 2012 05 18).