Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  vulkaninis stiklas

Natūralus stiklas, susidaręs gamtoje iš vėstančios lavos.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.

Termino atitikmuo užsienio kalba

volcanic glass anglų kalba
Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.