Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  gagančius

Pasišvietimo priemonė žūklaujant naktį.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

luokas
deglas
lokas