Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurta Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga

Veikė iki 1944 m. Leido leidinius „Laisvės kovotojas“, „Varpas“.