Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Įkurta Vietinė rinktinė

Sukarinta organizacija Lietuvos valstybei atkurti ir jos sienoms ginti. Įkūrėjas generolas Povilas Plechavičius. 1944 gegužės mėn. rinktinė panaikinta.