Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Nuevo Leono valstija

Administracinis centras Monterėjus.

Termino šaltinis (-iai):

Pasaulio vietovardžiai: internetinė duomenų bazė, http://pasaulio-vardai.vlkk.lt.

Šalutiniai terminai

Nuevo Leonas

Termino atitikmuo užsienio kalba

Nuevo León ispanų kalba