Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  P. Šivickio kolekcija

Kauno zoologijos muziejuje saugoma profesoriaus Pranciškaus Baltraus Šivickio malakologinė kolekcija.