Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Gabeso įlanka

Įlanka Viduržemio jūroje, šiaurės Afrikoje, skalauja Tuniso krantus.