Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Žvirgždelis

Ežeras Utenos r. savivaldybėje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorius, http://gamta.lt/files/LR_ezeru_klasifikatorius.pdf (žiūrėta 2013 m. lapkričio 25 d.).