Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Šakarvai

Ežeras Ignalinos r. savivaldybėje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatoriushttp://gamta.lt/files/LR_ezeru_klasifikatorius.pdf (žiūrėta 2013 09 24)