Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Labelis

Ežeras Utenos r. savivaldybėje.

Termino ir apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvos Respublikos ežerų klasifikatorius, http://gamta.lt/files/LR_ezeru_klasifikatorius.pdf (žiūrėta 2013 07 18).