Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Rytų Kinijos jūra

Jūra Ramiajame vandenyne.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Ryt%C5%B3_Kinijos_j%C5%Abra (žiūrėta 2011 10 18).

Termino atitikmuo užsienio kalba

East China Sea anglų kalba

Getty Thesaurus of Geographic Names Online, http://www.getty.edu/vow/TGNFullDisplay?find=china+sea&place=&nation=&english=Y&subjectid=7470732 (žiūrėta 2013 06 10).