Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Lužijos miškas

Klaipėdos r. savivaldybė.

Šalutiniai terminai

Lūžijos miškas