Pranciškus Vaclovas Balcevičius

Vardas Pranciškus Vaclovas
Pavardė Balcevičius
Vardas originalo kalba Franciszek Wacław
Pavardė originalo kalba Balcewicz
Profesija dailininkas, raižytojas

Išsami biografija

Dailininkas (raižytojas). Minimas XVIII a.
Gyveno ir dirbo Vilniuje. Sukūrė barokinės stilistikos vario raižinių: šv. Jono Nepomuko, šv. Antano Paduviečio paveikslėliai, Aušros vartų ir Šv. Mykolo bažnyčios Vilniuje stebuklingųjų Švč. Mergelės Marijos paveikslų estampai.

Taip pat išraižė ekslibrisų K. L. Platerio, A. ir J. Sapiegų, Gardino, Seinų ir Vilniaus dominikonų vienuolynų bibliotekoms, portretų knygoms: karalienės Marijos Juzefos – R. Illičiaus knygai „Lenkijos karalienės Juzefos austriška didybė ir pamaldumas, papuošti panegirika“ (Majestas et pietas Austriaca Josephae polon. Reginae, oratione celebrata, 1747), P. Skargos – jo knygai „Šventųjų gyvenimai“ (Żywoty świętych, 1747), šv. Kazimiero – A. Tiškevičiaus kn. „Karališkasis kelias į dangų, arba šv. Kazimiero gyvenimas“ (Kórolewska droga do nieba, albo Życie Św. Kazimierza, 1752).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Pranciškus Vaclovas Balčius
Franciscus Węceslaus Balcewicz
Fran. Balc.
F. Balcewicz

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2.

Internetinė rinkinių informacinė sistema (IRIS), http://www.rinkinys.ldm.lt/iris (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

Lietuvos dailininkų žodynas, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, t. 1: XVI–XVIII a.