Petras Saurusaitis

Vardas Petras
Pavardė Saurusaitis
Profesija kunigas, leidėjas, redaktorius
Gimimo data 1854-06-27

Išsami biografija

Lietuvos kunigas, leidėjas, redaktorius. Gimė Griebčiuose, Vilkaviškio valsčiuje. Varšuvoje mokėsi siuvėjo amato. Lavinosi savarankiškai, mokėsi lotynų kalbos. 1884 m. išvyko į JAV, įstojo į vienuolyną Anapolyje. Mokėsi Pensilvanijos gimnazijoje. 1889–1895 m. studijavo filosofiją ir teologiją. 1898–1919 m. klebonavo, 1989 m. iš kunigo J. Žebrio nusipirko „Ryto“ spaustuvę ir joje leido savaitraštį „Rytas“. Iki 1900 m. leido ir laikraštį „Bažnyčios tarnas“. Spaudos draudimo metu išleido įvairių leidinių bendru 16 tūkst. tiražu. 1911 m. pradėjo leisti žurnalą „Šviesa“. 1924 m. Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos kunigams lotynų kalba išleido blaivybinį leidinį „De totali ab ineriatibus potibus abstinentia“. 1920 m. išleido knygą „Trisdešimt dienų Lietuvoje“ (Thirty Days in Lithuania). 1928 m. pradėjo leisti mėnesinį blaivininkų laikraštį „Spinduliukas“. Bendradarbiavo įvairiuose kituose leidiniuose. 1930 m. grįžo į Lietuvą. 

Šaltiniai

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.