Antanas Laurinavičius

Vardas Antanas
Pavardė Laurinavičius
Gimimo data 1898 m.

Išsami biografija

Dirbo tarpukariu Žagarėje. 1924 m. su žmona Joana atvyko į Žagarę, 1945 m. ištremtas į Mordoviją, iš tremties sugrįžo 1956 m. kovo 12 d., apsistojo Šiauliuose, kur gyveno iki savo gyvenimo pabaigos.

Šaltiniai

Ripskytė L., „Joniškio krašto senieji fotografai (XIX a. pabaiga – XX a. vidurys)“, Žemygala, 2006, Nr. 2, p. 36–50.

Nekrašius J., „Fotografijos raida šiaurės Lietuvoje (XIX a. pab. – XX a. penktame dešimtmetyje)“, Žiemgala, 2005, Nr. 1, http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/7_nekrasius.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 24 d.).

Vaitkienė R., Amatų metai. Žagarė: dokumentų ir atsiminimų apžvalga, 2012, 246 p.