Petras Liepa

Vardas Petras
Pavardė Liepa
Profesija kunigas, mokytojas
Gimimo data 1886-12-02

Išsami biografija

Kunigas, tremtinys. Gimė 1886 m. gruodžio 2 d. Bučių k. (Naujamiesčio parapija, Panevėžio r.), mirė 1953 m. vasario 1 d. Karagandos lageryje. Palaidojimo vieta nežinoma. Skiemonių (Anykščių r.) bažnyčios šventoriaus kapinėse prie tėvų yra jo simbolinis kapas, jį ženklina bendras šeimos paminklas – akmeninis kryžius su įrašais.

Tėvai: Povilas Liepa (?–1934) ir Darata Liepienė (?–1927). Sesuo ? Liepaitė-Kardonienė – pedagogė, brolis ? Liepa – žemdirbys ūkininkas.

1907–1912 m. baigė Kauno Žemaičių kunigų seminariją.

1912 m. gegužės 12 d. P. Liepa buvo įšventintas kunigu.

1912–1917 m. buvo Vyžuonų (Utenos r.) parapijos vikaras, 1917–1919 m. – statomos Spitrėnų (Utenos r.) Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios kuratas. Jis rūpinosi bažnyčios ir špitolės pastatų statyba, jų inventoriaus surinkimu. P. Liepa taip pat įsteigė Rukšėnų kaime pirmąją tikrą lietuvišką mokyklą. Spitrėnuose jis pasižymėjo kaip ilgai ir kruopščiai atliekantis apeigas dvasininkas.

1919–1935 m. P. Liepa buvo Skiemonių (Anykščių r.) Švč. Mergelės Marijos Aplankymo bažnyčios kuratas, Skiemonių, Miškiniškių ir Voversių pradžios mokyklų tikybos mokytojas. Skiemonyse pasižymėjo kaip šiurkštoko būdo, sunkiai perkalbamas, varguolių neatjaučiantis dvasininkas, dosniai rėmęs savo artimuosius. Jis puikiai tvarkė parapijos ūkį, mėgdavo medžioti, vienas pirmųjų dvasininkų Aukštaitijoje ir pirmasis skiemoniškis 1934 m. įsigijo lengvąjį automobilį ir motociklą, jais važinėjo. Skiemonyse P. Liepa suremontavo bažnyčią, įrengė vargonus, įtaisė naują varpą. Jis aktyviai organizavo jaunimą, telkdamas į katalikiškas organizacijas: būrė tretininkus, angelaičius ir pavasarininkus, pats buvo aktyvus šaulys.

1935–1945 m. buvo Viešintų (Anykščių r.) Šv. arkangelo Mykolo parapijos administratorius. P. Liepos rūpesčiu 1940 m. buvo suremontuotas ir nudažytas Viešintų bažnyčios vidus. Kunigas Viešintose pasižymėjo kaip geras ūkininkas, agrotechnikos žinovas, bažnyčios laukuose gaudavo gerą javų derlių, mėgo lankyti parapijiečius ir prašyti jų paremti kleboniją.

1945 m. rudenį Viešintose jis buvo suimtas, nuteistas ir išvežtas į Karagandos lagerį (Kazachstanas).

Šaltiniai

Anykštėnų biografijų žinynas, http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=213 (žiūrėta 2013 04 04).