Jonas Juozas Palukaitis

Vardas Jonas Juozas
Pavardė Palukaitis
Slapyvardis Blaivys; Višakėlis; J. Višakis; Jonas Višakis; V-lis; Viš-kis
Profesija pedagogas, rašytojas
Gimimo data 1883 m.

Išsami biografija

Pedagogas, publicistas, visuomenės veikėjas.  Gimė 1883 m. (kitur 1885 m.) Skindeliškėje (dab. Kazlų Rūdos r.). 1904 m. baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mokytojavo Kretingoje, Luokėje, nuo 1911 m. Naujamiestyje. Propagavo blaivybės idėjas, išvertė ir išleido knygelių, brošiūrų šia tema. Parašė straipsnių blaivybės, švietimo klausimais (publikuoti leidiniuose „Mokykla“, „Vilniaus žinios“, „Lietuvos žinios“, „Lietuvių laikraštis“, „Lietuvos ūkininkas“, „Aušrinė“, „Darbo balsas“ ir kt.). Pasirašinėdavo Višakio, Višakėlio, V-lio J. P., Viš-kio, Jono Višakio, Blaivio slapyvardžiais. 1917 m. parengė elementorių „Žiburėlis“, kuris išleistas 1918 m., po autoriaus mirties. Mirė 1918 m. balandį nuo šiltinės, palaidotas Naujamiestyje.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Juozas Palukaitis