S. Petrauskas

Išsami biografija

XX a. I p. dirbo fotografu Mažeikių apskrityje: iš pradžių Ylakiuose (dab. Skuoro r. sav.), apie 1919–1925 m. – Sedoje. Ylakiuose naudojo dviejų eilučių firminį spaudą „FOTOGR. S. PETRAUSKO / YLAKIUOSE“, Sedoje – trijų eiliučių, ovalo formos rėminančia linija apibrėžtą spaudą: viršuje smulkiu šriftu užrašyta „Fotografas S. Petrauskas“, centre retintu šriftu didžiosiomis raidėmis – „SEDA“, apačioje – „Mažeikių apskrities“.

Šaltiniai

Mažeikių fotografai, in: Mažeikių krašto enciklopedija. Prieiga per internetą: http://www.mke.lt/Ma%C5%BEeiki%C5%B3_fotografai [žr. 2013-02-20];

Jonas Nekrašius, Fotografijos raida šiaurės Lietuvoje (XIX a. pab. - XX a. penktame dešimtmetyje), in: Žiemgala, 2005, t. 1. ISSN 1648-7230. Prieiga per internetą: http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/7_nekrasius.pdf [žr. 2013-02-20].