Adomas Varnas

Vardas Adomas
Pavardė Varnas
Profesija tapytojas, grafikas, dailininkas scenografas, kolekcininkas, fotografas, pedagogas
Gimimo data 1879-01-01

Išsami biografija

Tapytojas, grafikas, fotografas, dailės pedagogas. Gimė 1879 m. sausio 2 d. Joniškyje, mirė 1979 m. liepos 19 d. Čikagoje. Baigė Joniškio pradžios mokyklą, Mintaujos gimnaziją. 1897 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1900–1903 m. mokėsi Peterburge, 1903–1906 m. Krokuvoje, Imperatorinėje dailės akademijoje, 1908 m. baigė Ženevos aukštąją dailės mokyklą. Dailės parodose pradėjo dalyvauti nuo 1908 m. 1917–1918 m. mokytojavo Voronežo lietuvių mokytojų seminarijoje, 1919–1920 m. Vilniuje, Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1924–1939 m. dėstė Kauno meno mokykloje piešimą, dekoratyvinę tapybą ir kompoziciją. 1941–1944 m. Valstybiniame dailės institute dėstė piešimą. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1949 m. gyveno JAV.

Nutapė portretų („Dailininkas ir elgeta”, Kazimiero Naruševičiaus, Jono Basanavičiaus, Prano Mašioto), peizažų („Žiema Tatruose”, „Šv. Jokūbo bažnyčia”, „Beržynėlis paežerėje), sukūrė šaržų ir karikatūrų, knygų iliustracijų. Nufotografavo daug lietuviškų kryžių, koplytstulpių ir stogastulpių, išleido albumą „Lietuvos kryžiai” (1926).

Šaltiniai

Lietuvos dailės muziejaus rinkinių informacinė sistema RIS (žiūrėta 2012 08 30).