Petras Mockevičius

Išsami biografija

Dirbo XX a. 4 deš. fotografu Platelių miestelyje, Platelių vls., Kretingos aps. Naudojo trijų eilučių spaudą: „Foto P. Mockevičiaus / 193... m. ... mėn. ... d. / Plateliai“. 

Šaltiniai

Kretingos muziejaus ikonografijos rinkinys, Nr. KM-IF15.

Lietuvos muziejų virtualios parodos, http://www.muziejai.lt/emuziejai/index.asp (žiūrėta 2012 12 18).