E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Hagos mokykla

XIX a. II pusės olandų dailės mokykla. Jos kūriniams būdingas natūralizmas su kritinio realizmo, impresionizmo ir net simbolizmo elementais, Barbizono mokyklos įtaka. Reikšmingiausi dailininkai: J. Israels, H. Weissenbruch, J. Bosboom, A. Mauve.

Source of the term:

Universalus dailės žodynas, nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 173.

Source of the description:

Universalus dailės žodynas, nuo seniausių laikų iki dabarties, sud. Marianne Bernhard, Kaunas: Šviesa, 1998, p. 173; Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/251665/Hague-school (žiūrėta 2011 01 10).

Terms in other languages

Hague school anglų kalba

Encyclopedia Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/251665/Hague-school (žiūrėta 2011 01 10).