E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  N. Gogolio spektaklio „Apsiaustas“ premjera

N. Gogolis. „Apsiaustas“. Vieno veiksmo vaidinimas. Vertė M. Miškinis. Rež. I. Jonynas, dail. N. Gultiajeva, komp. K. Mašanauskas, rež. pad. B. Didžgalvytė. Valstybinis jaunimo teatras. Salė 99.
Akakijus – A. Gradauskas; Petrovičius – L. Raudonis; Vokietė, jo žmona – S. Degutytė; Profesorius – K. Jakštas; Jo duktė – E. Zizaitė; Djačiokas – G. Arbačiauskas; Studentai – G. Arbačiauskas, T. Girša, T. Kizelis; Motina ir Svogūnų pardavėja – G. Kuodytė.

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.