E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  Įkurtas Šiaulių dramos teatras

Nuo 1931 m. rugpjūčio 1 d. – Šiaulių teatras veikė kaip Kauno Valstybės teatro skyrius, vadinamas Valstybės teatro Šiaulių skyriumi – (1931 m. rugpjūčio 4 d. švietimo ministro įsakymai Nr. D/32, D/33, D/34. – LTSR CVA, f. 391, ap. 8, b. 149a, l. 17, 17a, p. 18); nuo 1935 m. liepos 1 d. – Valstybės teatro Šiaulių skyrius perkeliamas į Klaipėdą, vadinamas Valstybės teatro Klaipėdos skyriumi (1935 m. birželio 27 d. švietimo ministro įsak. D/Nr. 26 – LTSR CVA, f. 391, ap. 4, b. 1170, l. 159); nuo 1939 m. kovo 23 d. – iš Klaipėdos perkeltas į Šiaulius, vadinamas Valstybės teatro Šiaulių skyriumi (1939 m. gegužės 4 d. švietimo ministro įsak. D/Nr. 19. – LTSR CVA, f. 391, ap. 8, b. 345, l. 214); nuo 1941 m. gruodžio 30 d. – Šiaulių miesto teatras (1941 m. gruodžio 30 d. švietimo generalinio tarėjo įsak. F/Nr. 39. – LTSR CVA, f. R-629, ap. 2, b. 3, l. 20); nuo 1944 m. spalio 11 d. – Šiaulių dramos teatras (1944 m. spalio 11 d. LTSR LKT nutar. Nr. 130//LTSR vyriausybės nutarimų ir potvarkių rinkinys. – 1944 m. sausis-gruodis, Nr. 1, p. 28, 29); 1949 m. rugsėjo 22 d. sujungtas su Žemaičių dramos teatru (1949 m. rugsėjo 22 d. MRV prie LTSR MT viršininko įsak. Nr. 458. – LTSR CVLMA, f. 289, ap. 1, b. 9, l. 38).

Source of the term description:

Lietuvos dramos teatrų premjerinių spektaklių programos 1991–2000, Vilnius: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 2007.