E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  apavo puspadis

Išviršinė ar tarpinė apavo detalė, atitinkanti pado noselės bei platmens dalį, pailginanti dėvėjimo laiką.

Source of the term description:

Puškorius A., „Senojo odinio apavo terminija“, Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 246, http://www.minfolit.lt/arch/16001/16027.pdf (žiūrėta 2011 01 09).

Terms in other languages

half sole; half-sole anglų kalba

Collins English Dictionary Complete And Unabridged, 9th ed., Harper Collins Publishers, 2007, p. 737.