E.g.: folk art, historical museum, Čiurlionis, archaeology

  įklija

Leidinyje tarp spaudos lankų įklijuotas vienas ar keli teksto ar iliustracijų atspaudai. Gali būti išspausdinta kitokiu negu visa knyga formatu, kitokiame popieriuje, skirtingu būdu. Įklija neįeina į bendrą leidinio puslapių numeraciją.

Source of the term:

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/get/71480/ (žiūrėta 2012 05 29).

Source of the description:

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, t. 7, p. 757.

Non-preferred term

įdėtinis lapas

Knygotyra. Enciklopedinis žodynas, Vilnius: Alma littera, 1997, p. 127.