Paieškos kriterijai:

 • Objektai, susiję su asmeniu: Jonas Paulius II
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Knyga

  Knyga "Popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos Lietuvoje", 1993 m.

  Jonas Paulius II

  Knygoje įrišta keturiolika Popiežiaus Jono Pauliaus II kalbų kopijų, sakytų įvairiose Lietuvos vietose, susitikimuose su Lietuvos Respublikos Prezidentu, Vyriausybės atstovais, kardinolais, vyskupais, tikinčiaisiais 1993 m. rugsėjo 4-8 d. Apaštalinio vizito Lietuvoje metu, kopijos. Spausdinimui kopijos gautos iš tuometinio Vilniaus arkikatedros klebono monsinjoro Kazimiero Vasiliausko. Kiekviena kalbos kopija kairėje lapo pusėje viršuje turi apvalų antspaudą su užrašu "HOLY SEE PRESS OFFICE VATICAN"  ir herbu. Dešinėje lapo pusėje viršuje įrėmintas užrašas "EMBARGO", po juo "until speech delivered". Kalbos sunumeruotos: viduryje lapo apskritime įrašytas kalbos numeris, puslapiai sužymėti 1/2, 2/2 ir.t.t. Knyga įrišta Rezistencinio paveldo spaustuvėje "Atmintis" Kaune. 

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 1
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1