Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Petras Rimša
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo medalis

  Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo medalis, 1927 m.

  Petras Rimša

  Medalis apvalus, dvipusis, nulietas iš bronzos, auksuotas. Medalis skirtas Lietuvos bažnytinės provincijos
  įkūrimui paminėti. Medalio averso centre dviejų popiežių atvaizdai: popiežiaus Inocento IV (1243-1254) ir popiežiaus Pijaus XI (1922-1939), už jų Šventojo Petro bazilikos Vatikane fragmentas. Reljefinis vaizdas suderintas su legendomis-įrašais: popiežių vardai, tarp jų popiežiaus Pijaus XI herbas, po jais žodžiai "Servite Domino in Laetitia" ("Tarnauti Viešpačiui su džiaugsmu"). Medalio reverse - centre pirmasis Lietuvos vyskupas Kristijonas ir arkivyskupas Juozapas Skvireckas, už jų Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros centrinio altoriaus fragmentas. Legendoje - vyskupų vardai, tarp jų arkivyskupo J. Skvirecko herbas, po jais užrašas "Iš priešo rankų išsiliuosavę drąsiau tarnausime Jam".

  Popiežius Inocentas IV 1254 m. įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją. Popiežius Pijus XI 1922 m. pripažino Lietuvos valstybę de jure. 1926 m. Pijaus XI apaštaline konstitucija Lituanorum gente buvo įkurta pirmoji savarankiška Lietuvos bažnytinė provincija su arkivyskupo metropolito sostu Kaune, 1927 m. rugsėjo 27 d. pasirašytas Vatikano ir Lietuvos santykius apibrėžiantis susitarimas – konkordatas.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 1
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1