Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Josef Müller
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • „Viskas, ką Dievas davė - davė darbui...“

  „Viskas, ką Dievas davė - davė darbui...“, ~1911 m.

  Josef Müller

  Spalvotas vertikalaus formato karpytais pakraščiais devocinis paveikslėlis. Leidėjas nežinomas. Reverse išspausdinta malda lenkų k. ir juodu rašalu 1911-02-10 parašyta dedikacija.

 • " My tedy miłujmy Boga..." - „Mylėkime Dievą, nes Dievas pirmas mus pamilo“ (Šv. Jonas IV. 19), ~XIX a. pab. – ~XX a. I p.

  Josef Müller

  Spalvotas vertikalaus formato devocinis paveikslėlis. Jozefo Miulerio leidykla Miunchene (Zaklady sztuk pięknich Józefa Müllera v Monachium). Averse vaizdo apačioje spausdintas pavadinimas. Reverse lenkų k. išspausdinta reklaminė leidyklos informacija.

 • Kun. Pr. Garšvos MIC Primicijų paveikslėlis

  Kun. Pr. Garšvos MIC Primicijų paveikslėlis, XX a. vid.

  Rafaelis, Josef Müller

   

  Spalvotas vertikalaus formato paveikslėlis. Rafaelio paveikslo „Madonna del Granduca“ reprodukcija, spausdinta Josej Muller (Josef Müller) meno kūrinių spaustuvėje Dresdene Vokietijoje. ~1942 m.

  Reverse šūkis „Kristui ir Bažnyčiai“, trumpa maldelė „Duok, kad Dievas, o Marija/ Šiame žemiškame kelyje/ Būtų Viešpats mūs širdžių, ir informacija: „ATSIMINTI mano Pirmosioms Iškilmingoms Šv. Mišioms, aukotoms Stakių parapijos bažnyčioje 1942 m. spalių mėn. 25 d. KUN. PRANAS GARŠVA MIC“. Apačioje nurodytas leidėjas.

   

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 3
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1