Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Motiejus Valančius
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Matytinis dėl brolių ir seserų Brolijos blaivystės par szv. Tėvą Popiežių Piusą IX

  Matytinis dėl brolių ir seserų Brolijos blaivystės par szv. Tėvą Popiežių Piusą IX, 1858 m.

  Motiejus Valančius

  Matytinis dėl brolių ir seserų Brolijos blaivystės par szv. Tėvą Popiežių Piusą IX (devintąjį) katalikams visos pasaulės įstatytos, po prieglo s. Marijos padutos ir katalikams Lietuvos Žemaiczių vyskupystės par Motiejų Voloncziauskį vyskupą įvestos. Kontrafakcinis leidinys, tikrieji leidimo metai 1885 m. Tai vienas ankstyviausių blaivybės pasižadėjimų lietuvių k. Knygelėje yra pildomi lapai, kuriuose buvo įrašomas pasižadėjusiojo vardas, pavardė, parapija, kaimas, data.

 • Antrasis ganytojiškas vyskupo Motiejaus Valančiaus laiškas, 1863 m. rugsėjis.

  Antrasis ganytojiškas vyskupo Motiejaus Valančiaus laiškas, 1863 m. rugsėjis., 1863-09-06

  Motiejus Valančius

  Dokumento kopija -Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus antrasis ganytojiškas laiškas tikintiesiems, raginąs valstiečius nutraukti sukilimą ir paklusti caro valdžiai. Tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. į rusų kalbą laišką išvertė Justinas Silvestras Dovydaitis. Spausdintas A. K. Kirkoro spaustuvėje Vilniuje.

 • „Žemajtiu Wiskupiste“, I dalis

  „Žemajtiu Wiskupiste“, I dalis, 1848 m.

  Motiejus Valančius

  337 puslapių knyga išspausdinta Juozapo Zavadskio spaustuvėje Vilniuje. Tai pirmasis 1848 m. leidimo tomas su originaliu plonu viršeliu ir autoriaus autografu - 1861 m. dedikacija Darbėnų klebonui Pryžgintui.

  Ši knyga unikali keliais aspektais. Pirmiausia tuo, kad tai yra vienintelis žinomas šios knygos egzempliorius su pirmuoju plonu viršeliu, be to – su dedikacija, autoriaus autografu. Lietuvos kultūrai šis leidinys itin reikšmingas, nes rodo, jog XIX amžiaus viduryje jau buvo permąstoma praeitis, aukštoji dvasininkija jautė poreikį turėti parašytą savo vyskupystės istoriją. Kaip žinia, Žemaičių vyskupystės istoriją įvairiais formatais rašė ne tik Stanislovas Čerskis ar Motiejus Valančius, bet ir kiti Žemaičių dvasininkai. Tai prelatas Benediktas Smigelskis, kanauninkas Vincentas Juzumas.

 • ŹIWATAJ SZWĘTUJU

  ŹIWATAJ SZWĘTUJU, 1854 m.

  Motiejus Valančius
 • GIESMIŲ KNYGA ARBA KANTICZKOS

  GIESMIŲ KNYGA ARBA KANTICZKOS, 1862 m.

  Motiejus Valančius

  Knyga juodos spalvos viršeliais, odine nugarėle. Nugarėlėje atspaustas kryželis, ant jo įstrižai užrašas KANTICZKOS. Knygos viršelio vidinėje pusėje pieštuku užrašyta: LB T. 2 3648K. [Tilžė, 1891]

 • ISTORIJE SZWĘNTA SENOJE ISTATIMA

  ISTORIJE SZWĘNTA SENOJE ISTATIMA, 1852–1863 m.

  Motiejus Valančius, Nežinomas autorius, Jeronimas Kiprijonas Račkauskis

  Knyga rudos spalvos viršeliais, odine nugarėle. Knyga-konvoliutas.

  Kartu įrišta: "Nowenas pri Jezaus Kristaus, Szwencziauses Marijos Panos ir kitu szwentu", autorius nežinomas;

  Jeronimas Raczkauskis "Apłankimas Szwencziause Sakramenta kuna ir krauje Jezaus Kristaus".

  Priešlapyje mėlynu rašalu įrašas apie asmeninę knygos priklausomybę, kitoje priešlapio pusėje įrašai pieštuku.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 6
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1