Andrius Baltrušaitis

Vardas Andrius
Pavardė Baltrušaitis
Slapyvardis Ciprijonas Viskantas; A. Žioplelis
Profesija visuomenės veikėjas, knygnešys
Gimimo data 1885-09-21

Išsami biografija

Knygnešys, spaudos ir politinis veikėjas. Antano ir Juozo Baltrušaičių brolis.

Mokėsi Barzdų pradinėje mokykloje.
1901 m. vienas iš slaptos Lietuvos mylėtojų draugijos organizatorių. 1902 m. ši draugija tapo Lietuvos socialdemokratų partijos Zanavykų kuopa. 1905 m. vienas iš aktyviausių revoliucinių įvykių Suvalkijoje organizatorių.
Nuo 1902 m. bendradarbiavo socialdemokratų spaudoje, laikraščiuose „Naujienos“ (1902–1903, slapyvardis A. Žioplelis), „Ūkininkas“ (1901–1904, slapyvardis Ciprijonas Viskantas), „Vienybė lietuvninkų“ (1903).
Už aktyvų dalyvavimą 1905 m. įvykiuose kazokai norėjo jį areštuoti, bet jis atsišaudė ir buvo nužudytas.

Šaltiniai

Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org.