Fabijonas Kemėšis

Vardas Fabijonas
Pavardė Kemėšis
Profesija kunigas, ekonomistas
Gimimo data 1880-02-25

Išsami biografija

Lietuvių kunigas, ekonomistas. 1902 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1902–1907 m. Tauragės, 1907–1908 m. Subačiaus, 1908–1911 m. Vabalninko vikaras. 1911–1913 m. dirbo laikraščio „Viltis“ redakcijoje Vilniuje. 1913 m. m. gyveno Škotijoje, 1914–1924 m. – Jungtinėse Amerikos Valstijose. Iki 1922 m. ėjo vikaro pareigas Čikagoje, Detroite, bendradarbiavo JAV lietuvių spaudoje. 1914 m. nicijavo katalikų politinį suvažiavimą, kuriame įsteigtas Tautos fondas Lietuvos laisvės kovai paremti ir įkurta Amerikos lietuvių taryba. 1918 m. su lietuvių delegacija lankėsi pas Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą Thomą Woodrow Wilsoną Lietuvos nepriklausomybės reikalais. 1924 m. baigę Amerikos katalikų universitetą Vašingtone grįžo į Lietuvą. Iki 1944 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje politinę ekonomiją, žemės ūkio kooperaciją, anglų kalbą. 1924–1935 m. ir 1942–1944 m. Šventojo Povilo bažnyčios Akademijoje rektorius. 1930 m. tapo Kauno kapitulos garbės kanauninku. 1946–1949 m. kalintas Šilutėje, vėliau Marijinske (prie Kemerovo).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 9.