Pranciškus Petras Būčys

Vardas Pranciškus Petras
Pavardė Būčys
Profesija kunigas, teologas, vyskupas, rektorius, dėstytojas
Gimimo data 1872-08-20

Išsami biografija

Lietuvos Rytų apeigų vyskupas, teologas, marijonas, Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikas, teologijos daktaras. Gimė 1872 m. rugpjūčio 20 d. Šilgaliuose (Šakių apskr.), mirė 1951 m. spalio 25 d. Romoje.
1895 m. baigė Seinų kunigų seminariją, 1899 m. – Sankt Peterburgo dvasinę akademiją, įšventintas kunigu. 1899–1901 m. studijavo Fribūro universitete, teologijos daktaras.
1902–1916 m. su pertraukomis dėstė Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje; 1912–1915 m. ėjo rektoriaus pareigas. 1905 m. su kitais parengė Lietuvių krikščionių demokratų sąjungos programos projektą; vienas Didžiojo Vilniaus Seimo pirmininkų. Nuo 1909 m. marijonas. 1915–1916 m. kunigavo lietuvių karo pabėgėlių kolonijoje prie Maskvos. 1916–1921 m. gyveno JAV, lietuviškų parapijų klebonas, nuo 1918 m. kazimieriečių vienuolyno Čikagoje kapelionas, 1918–1921 m. laikraščio „Draugas“ redaktorius.
1921 m. grįžo į Lietuvą. 1922–1927 m. dėstė Lietuvos universitete, 1924–1925 m. Lietuvos universiteto rektorius. 1927–1933 m. ir nuo 1939 m. marijonų kongregacijos gen. vyresnysis. 1930 m. Rytų apeigų vyskupas. Įkūrė marijonų namų Lietuvoje ir užsienyje, parašė instrukcijas vienuolijos nariams, statutus, pasauliečių apaštalavimo taisykles, vienuoliją suskirstė į provincijas. 1928–1935 m. ir nuo 1939 m. gyveno Romoje. Nuo 1929 m. popiežiaus komisijos Rusijai patarėjas; organizavo katalikų misijas tarp rusų. 1934 m. Harbine leido laikraštį „Katoličeskij vestnik“. 1935–1936 m. Telšių kunigų seminarijos dvasios vadas. 1936 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikas.
Bendradarbiavo leidiniuose „Vienybė lietuvninkų“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Tėvynės sargas“, „Kosmos“ ir kt.), parašė atsiminimų.
Veikalai: „Apie Dievo buvimą“ (1908), „Tikėjimo dalykai“ (1913), „Trumpa apologetika“ (1922, 1926), „Fundamentali teologija“ (1923, 1926), „Teologijos enciklopedijos kursas“ (1925), „Jėzus Kristus, pasaulio Išgelbėtojas“ (1930), „Katalikų tikyba“ (3 t. 1921–1932), „Rusai stačiatikiai ir sentikiai Lietuvoje“ (1936).

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Kun. prof. Pr. Bučys lietuvių kalba 

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 3.