Juozapas Stankevičius

Vardas Juozapas
Pavardė Stankevičius
Profesija kunigas, spaudos darbuotojas
Gimimo data 1903-03-19

Išsami biografija

Lietuvos kunigas, kanauninkas, spaudos darbuotojas. Žurnalistinį darbą pradėjo 1921 m. Spausdino straipsnius žurnaluose „Pavasaris“, „Sargyba“, „Tiesos kelias“, „Žvaigždė“, „Moteris“, savaitraštyje „Tėvynės sargas“. 1932–1934 m. „Mūsų laikraštis“ redaktorius.

1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto teologijos skyrių ir įšventintas kunigu. Dėstė Kauno kunigų seminarijoje, dirbo kapelionu, parengė gimnazijų V–VIII klasėms tikybos vadovėlių, Katalikų maldaknygę.

1947 m. tapo Kauno arkivyskupijos valdytoju, o 1949 m., reikalaujant sovietinei valdžiai, išrinktas ir Vilkaviškio bei, truputėlį vėliau, Kaišiadorių vyskupijų valdytoju. 1953 m. įgijo teologijos daktaro laipsnį. Dalyvavo Vatikano II susirinkime. 1965 m. saugumo priverstas atsisakė valdytojo pareigų. Buvo paskirtas Prisikėlimo parapijos Kaune altaristu su vikaro teisėmis. Mirė 1974 m., palaidotas prie Kauno arkivyskupijos katedros.

 

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Juozas

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, https://www.vle.lt/.