Juozapas Arnulfas Giedraitis

Vardas Juozapas Arnulfas
Pavardė Giedraitis
Profesija vyskupas
Gimimo data 1757-06-24

Išsami biografija

Vyskupas, raštijos veikėjas. Gimė 1757 m. birželio 24 d. Kamaraučiznoje (prie Giedraičių, Molėtų r.), mirė 1838 m. liepos 5 d. Alsėdžiuose (Plungės r.), palaidotas Varnių katedroje, širdis įmūryta Giedraičių bažnyčios presbiterijos sienoje.

Kanonų teisės daktaras (1790). Iš kunigaikščių Giedraičių giminės.

Mokėsi Kilmingųjų kolegijoje Vilniuje, 1780 m. baigė Žemaičių vyskupijos kunigų seminariją Varniuose (būdamas klieriku paskirtas Livonijos kaunauninku); 1781 m. įšventintas kunigu. 1781–1785 m. keliavo po Europos šalis (ilgiausiai buvo Romoje). Nuo 1785 m. Žemaičių vyskupijos kapitulos narys, nuo 1791 m. vyskupo koadjutorius su paveldėjimo teise, nuo 1802 m. vyskupas. Vyskupijos generalinę konsistoriją iš Alsėdžių perkėlė į Varnius, pats gyveno Alsėdžiuose.

Rūpinosi kunigų švietimu, parapinėmis mokyklomis (XIX a. 3 dešimtmetyje Žemaičių vyskupijoje jos veikė >70 % parapijų; dėl jų palaikė ryšius su Vilniaus universitetu), lietuvių kalbos ugdymu, bendravo su rašytojais, globojo literatus. Nuo 1813 m. Sankt Peterburge veikiančios Biblijos draugijos narys. Per 1830–1831 m. sukilimą ragino gyventojus remti sukilėlius, į jų būrius skyrė kapelionus. Jį numalšinus H. Giedraitis nuo tiesioginio vyskupijos valdymo Rusijos administracijos nušalintas.

XIX a. 1 dešimtmetyje J. A. Giedraitis, padedamas D. Poškos, išvertė italų poezijos (T. Tasso dramos „Aminta“ prologą, išsleistas 1965 m.). Jo iniciatyva suredaguotos ir išleistos „Evangelijos“ (1806). Biblijos draugijos prašymu parašė studiją „Apie lietuvių tautą, kalbą ir literatūrą“ (išleista 1994 m.). Svarbiausias darbas – pirmąkart į lietuvių kalbą išverstas visas Naujojo Testamento tekstas katalikams (1816 ²1906); vertimas prisidėjo prie bendrinės lietuvių kalbos formavimosi. Dar išvertė iš lenkų kalbos vyskupo A. B. Klongevičiaus parengtą trumpąjį katekizmą apie pavaldinių pagarbą carui (1832).

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, t. 6.